81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Yatırım İsdihdam Teşvikleri
Bu destekler için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmez. Bedelsiz Arsa Tahsisi, Enerji Desteği, Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi İşveren Payları teşvikleri için mali müşavirinizden veya YMM’ nizden bilgi edinebilir, yapılan harcamalarınızın düşümünü yaptırabilirsiniz.
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun – 5084
(06.02.2004 t. 25365 s. R.G.)
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun – 5350
(18.05.2005 t. 25819 s. R.G.)
Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 5615
(04.04.2007 t. 26483 s. R.G.)
Yatırımların ve istihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 4)
(26.05.2007 t. 26533 s. R.G.)

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.