81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Tarım Bakanlığı

Gıda Tarım ve Hayvancılı Bakanlığı – İthalat İzni (GGBS)

 

İnsan tüketimine yönelik her türlü yiyecek, içecek, alkollü içki ile gıda ve gıda ile temas eden her türlü maddenin ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ön iznine tabidir.

Başvurular, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. Uygun bulunan ürünler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca “Uygunluk Yazısı” düzenlendikten sonra serbest dolaşıma girmektedir. İzin sürecini görmek için tıklayınız.

İthalatı izne tabi ürünler izin alınmadan ülkeye giriş yapamaz.

Bu ürünlerin ithalatı için Türk Gıda Kodekslerine ve Etiketleme Tebliği’ne uygun olması zorunludur.
Uygun olmayan ürünler ön incelemede Bakanlıktan izin alsa dahi fiili ithalat sırasında denetim ve analizler ile yurda girişi engellenebilir.

Başvuru öncesi, ithal edilecek ürüne ait bilgi ve belgelerin yasa ve kurum uygulamalarına göre hassasiyetle incelenmesi ve onaylanabilir başvuru dosyası hazırlanması ithalatçı için önem arz etmektedir.

4M Danışmanlık uzmanları, ithal edilecek ürüne ait bilgi ve belgeleri hassasiyetle inceler, varsa eksikleri tespit eder.

İlgili Türk Gıda Kodeksleri ve Etiketleme Tebliği’ne uygun, onaylanma şansı en yüksek seviyede dosya ve Türkçe etiketleri hazırlayarak başvuruyu yapar. Onaylanmayacak dosya başvurusunu yapmaz.

Başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde, tahsil ettiği hizmet ücreti ve harç ücretini MÜŞTERİSİNE İADE EDER.

Bir defa reddedilen ürün için yapılan sonraki başvurular  Bakanlık tarafından daha hassas bir incelemeye tabi tutulur. Başvurunun inceleme süresi uzar, tekrar reddedilme olasılığı artar.

Bu nedenle, ilk başvurunun doğru ve eksiksiz yapılması oldukça önemlidir.

4M ekibi, müşterisinin talebini, yasalara ve müşteri isteklerine uygun yapmak, işi zamanında teslim etmekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

Not: 02.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik” ile birlikte gıda takviyesi ithalatı için Tebliğ’in Ek-1’inde belirtilen ürün dosyasının hazırlanması ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Ürün için yapılacak dosya müracaatı onaylanmadan elektronik ortamda izin sürecine başlanamayacaktır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte gıda takviyelerine izin alınması süreci oldukça uzayacak ve zorlaşacaktır. Ürün dosyası onaylanmayan gıda takviyelerinin ithalatı yapılamayacaktır.

İthal etmek istediğiniz takviye edici gıdaların izin sürecinde hızlı ve doğru sonuç almak için 4M’i arayınız.


MEVZUAT

(2013-5) Gıda Tarım  ve Hayvancılık Bak. İthalat Tebliği

 Takviye Edici Gıdaların İthalatı ve Uretimi Hakkında Yonetmelik

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.