81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Süre Talebi İşlemleri
Vergi Resim Harç İstisnası geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği yegane süre demektir.
İşlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz ve devam edebilmeniz için belge süresinin olması zorunludur.
Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 18 aydır.
Proje ve faaliyet durumuna göre belge süreleri değişiklik arz edebilmektedir.
Süre talebi için 4M’ e danışmanız yeterlidir.
4M Proje uzmanları, talebinizle ilgili başvuru takip ve sonuçlandırma hizmeti
süresi uzatılmış belgeniz firmanıza gönderecektir.

Süre Başvurusu:
Belge süresinin bitiminden önce başvurulması gerekmektedir.
1- Performans Süresi :
Faaliyet ve taahhüdünüzün belge süresi içinde tamamlanamaması halinde,
proje (iş) ve taahhüt süresi kadar daha süre uzatımı yapılabilir.
2- Süre Kaydırımı :
Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk istisna tarihi arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak eklenmesidir.
Belge kapsamında uygulanan ilk istisna süre kadar azami 3 ayı geçmemek üzere belge süresinin başlangıç ve bitiş tarihi uzatılır.
3- Mücbir sebepler :
Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, ilave süre verilebilir:
a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
b) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
c) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması
d) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
e) Grev ve lokavt
f) Karşılığı ihracat süresi içerisinde yerine getirilmediği için prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin döviz ile ilgili ihracatın yapılamaması (ithalatçı firmadan ihracatın belirlenen süreden daha geç yapılmasının istenildiğine dair alınan yazı veya diğer haklı sebeplere ilişkin bilgi ve belge ile).

Belge süresi işlemleri ve firmanız için yapabileceği bir hizmet mutlaka vardır.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.