81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM/İTHALAT İZİNLERİ

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ithal/üretim izinleridir.

Bu izinler ile ithalatı yapılacak veya üretilecek ürünlerin insan sağlığı ve güvenliğinin gözetilerek denetim altına alınması amaçlanmaktadır. Ürünlere göre söz konusu izinler ve izinlerin düzenlendiği birimler farklılık göstermektedir.


A. 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Bildirim Kayıt ve Kontrol Belgeleri

Aşağıdaki ürün çeşitlerine göre düzenlenen belgelerdir. İthal edilen/üretilen ürünler yurtiçi piyasaya sürülmeden önce Bildirim Kayıt Belgesinin alınması gerekmektedir. Bildirimi olmadan piyasaya sürülen ürünler için idari yaptırım uygulanabilmektedir.
1)   Deterjan/Temizlik Maddeleri Bildirimi: Çamaşır, bulaşık, yer-yüzey, cam vb. temizlik

maddeleri.

2)   Hava Aromatize Edici Maddeler Bildirimi: Oda, oto, wc parfümleri vb.

3)   Kuvvetli Asit/Baz İçeren Maddeler Bildirimi: Kireç çözücü, lavabo açıcı, tuz ruhu vb.    

4)   Diş Fırçası Bildirimi: Elektrikli, manuel diş fırçaları, arayüz fırçaları ve başlıkları vb.

5)   Hijyenik Ürünler Bildirimi: Çocuk bezi, göğüs pedi,  tampon, hijyenik ped vb.

6)   Emzik, Biberon, Alıştırma Bardağı Bildirimi: Söz konusu ürünler için aynı zamanda Tükiye

Halk Sağlılığı Kurumu’ndan Kontrol Belgesi de alınması gerekmektedir. Ayrıca gıda ile temas

eden biberon, alıştırma bardağı gibi ürünler için Tarım Bakanlığı’ndan Gıdayla Temas Eden

Materyal İthalat İzni alınmalıdır.

7)   İçme Suları, Mineralli Sular: İthal edilecek her türlü ambalajlanmış ve satışa hazır içme suları, mineralli sular.


B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – Kontrol Belgeleri

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği kaspamında yer alan kimyasalların her türlü hareketi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun denetimine tabidir.

Eğer bu kimyasallar ithal edilecekse ithalat permisi ve kontrol belgesi, yurtiçinden alınacak ise kayıt belgesi, irhaç edilecek ise ihracat permisi alınmaladır. Söz konusu belgeler alınmadan bu maddelerin ticaretini yapmak kanuna aykırıdır.
Ruhsatlı ürünler (ilaç, ara ürün) için kontrol belgesi alınması gerekmektedir. Ruhsatlandırma konusunda hizmetimiz bulunmamaktadır.

ÖNEMLİ: İthal edilecek ürün ve özelliklerine göre başvuru evrakları, izin prosedürleri ve başvuru yapılacak birim farklılık gösterebilmektedir. İthal etmek istediğiniz ürün bilgilerini 4M’e bildirmeniz halinde,  uzmanlarımız gerekli ön inceleme ve araştırmayı yaparak, gerekli bilgi ve belgeleri firmanıza bildirilecektir.
Sağlık Bakanlığı İzinleri Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün, ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, üretilen ürünler piyasaya arz edilmeden önce söz konusu izinlerin alınması gerekmektedir.

İthal ürünlerde ürün gümrüğe geldikten sonra  Kontrol Belgesi işlemlerine başlanılması, izin süreci sonuçlanıncaya kadar ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesine neden olur. Bu durum da ürün kalitesinin düşmesine sebep olabilmektedir.

Ayrıca, ürünlerinizin gümrükte beklediği her süre için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

 

İthalatlarınızı zamanında yapabilmek, ürünlerinizin satışını zamanında ve gümrüklerde problem yaşamamak için, siparişlerinizi vermeden önce Kontrol Belgesi alımı ile ilgili
4M Proje Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Kontrol Belgesi Alınmasında 4M’in Hizmetleri Nelerdir?

1)  İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,

2)  İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,

3)  İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,

4)  Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek

tamamlanmasının sağlanması,

5)  Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,

6)  İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak

dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,

7)  Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza

kargo ile gönderilmesi.

MEVZUAT

(2013-20) Sağlık Bakanlıgı İthalat Tebliği

(2013-4) Özel İzin Tebliği

2013-20 Kontrol Belgesi Formu

2013-4 Kontrol Belgesi Formu

 

 

Ürün gruplarına göre başvuru yerleri ve istenen belgeler değişiklik arz etmektedir.
İthal etmek istediğiniz ürün bilgilerini 4M’e bildirmeniz halinde,
4M gerekli ön inceleme ve araştırmayı yaparak,
ilgili ürünün ithalat iznine göre gerekli bilgi ve belgeleri firmanıza bildirilecektir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.