81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Revize Talebi İşlemleri

4M’İN HİZMETLERİ

  1. Dahilde İşleme İzin Belgenizde meydana gelen değişiklikler için firmanızı bilgilendirir. Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.
  2. Firmanızın ithal ve ihraç edeceği mamuller için yapılabilecek değişiklikleri, satın alma kararı öncesi değişikliğin yapılıp yapılamayacağı hakkında kapasite raporu ve gerçekleşme bilgilerinizi kontrol ederek, firmanızı bilgilendirir.
  3. Revize dosyanızı hazırlar, ilgili kuruma başvuru yapar, revize edilmiş Dahilde İşleme İzin Belgesi ve eklerini firmanıza gönderir.
  4. Belgenizin kullanımı aşamasında ürünlerin miktarlarında, şirket adres ve unvanında yapılan değişikliğin işlenmesini istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.

 

İTHALAT VE İHRACAT LİSTELERİNDE MİKTAR ve FİYAT REVİZESİ

 

Miktar Revizesi

İthalat ve ihracat listenizde yer alan mamulleriniz için, ihtiyacınıza uygun olacak şekilde ilave hammadde veya ihraç ürün artışı ya da değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.

 

Fiyat Revizesi

İthalat veya ihracatlarınızı belgedeki alış ve satış değerlerine bağlı kalmaksızın yapabilirsiniz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ürünleriniz gümrüğe gelmeden ürün bilgilerini (GTİP, Mamul Adı, Miktarı) kontrol ediniz. İthalat yapmadan önce kararlarınızı 4M Teşvik Proje uzmanları ile paylaşınız, desteklerden mahrum olmayınız.

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN REVİZELERİ

Dahilde İşleme İzin Belgesi değerlerinin veya içeriğinin değiştirilmesidir.

 

Şirket Adres, Unvan ve Vergi Dairesi Değişikliği

Şirket nevi’ nde yapılacak adres, unvan veya Vergi Dairesi değişikliğinin, ithalat ve ihracat aşamasında problem yaratmaması için zamanında revize işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Değişikliğin yapılmaması halinde yanlış firma veya adrese yapılan bildirimler alınamayacağı için birçok hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Yasaya göre değiştirilmemiş önceki adresiniz kanuni tebliğ adresi olduğundan, size ulaşmamasına rağmen bildirim yapmadığınız için tebliğ edilmiş sayılır.

Tasdikli Suret Çıkartma

Dahilde İşleme İzin Belgesinin ve ekleri olan İthalat-İhracat Listesinin kaybolması halinde, tekrar kağıt dökümün yapılabilmesi için gazete ilanı verilmelidir. Gazete ilanı ile birlikte İhracatçı Birliği’ne başvuru yapılarak tekrar belge çıkarılabilir.

Fotokopi veya noter tasdikli belgelerle ithalat veya yurtiçi piyasadan hammadde alımı yapamazsınız.

 

 Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili her türlü işlem veya bilgi için

4M ile çalışmıyor olsanız dahi, bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.


4M, Bilginin sınırlı verilerek müşterinin dönüş yapmasını beklemek yerine,
Bilgilenmiş, doğru karar vermiş müşterinin, bir gün kendisine döneceğinden emindir.

 

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.