81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Kontrol Belgesi
İthal edilecek ürünün Canlı (insan, hayvan, bitki vb.) ve Çevre Sağlığı açısından
uygunluğunun denetlenmesi amacıyla, Gümrük engelinin kaldırılması için,
ürünün fiziksel-kimyasal özelliklerine göre, ilgili bakanlıktan,
ithalat yapılmadan önce alınan “İTHALE UYGUNLUK / İZİN” yazısıdır.

Kontrol Belgesi Neden ve Nereden Alınır?

Kontrol Belgesl, ithal edilmek istenilen ürüne konulan gümrük engelinin kaldırılarak, ürünün ithalatının yapılabilmesi için alınır.

İthal edilecek ürünün çeşidine ve özelliğine göre, belge alınacak makam değişiklik göstermektedir.

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden,
ilgili Bakanlıktan İthale İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir.

Aksi halde ürün gümrüğe geldikten sonra İthal İzin Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalır. Buda ürünlerinizin kalitesinde azalma riskini doğurur.
Ayrıca ürünlerinizin gümrüklerde beklediği her süre için, gümrük müdürlüğüne ürünlerin maddi değeri ile orantılı gümrük kapısı alanını işgal etmekten dolayı gümrük tabiri ile Ardiye Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.
İthalatlarınızı zamanında yapabilmek ve gümrüklerde problem yaşamamak için,
siparişlerinizi vermeden önce Kontrol Belgesi alımı için
4M Proje Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Kontrol Belgesi Alınmasında 4M’in Hizmetleri Nelerdir?

  1. İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,
  2. İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,
  3. İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,
  4. Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,
  5. Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,
  6. İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,
  7. Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.

İthal etmek istediğiniz ürünlerinizin,
ilgili ülkeden çıkış işlemlerini yaptırmadan ve ürünleriniz gümrüğe gelmeden,
ürünlerin ithalat uygulamaları
ile ilgili türlü işlem veya bilgi için
4M Proje uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.