81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Kapatma Talebi İşlemleri

4M’İN HİZMETLERİ

 

  • Belge alımından başlayarak belge kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,
  • Belge alımını Elektronik ortamda başlatır, takip eder, sonuçlandırır,
  • Yerli hammadde alım faturalarınızın kaydını yaparak, elektronik ortamda belgenizden düşümünü gerçekleştirir,
  • İthalat ve ihracat gerçekleşmelerini tespit ederek, sarfiyat çalışması ile birlikte son durum raporlarını her ay firmanıza bildirir.
  • Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.
  • GTİP, madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişikliklerini zamanında yapar.
  • Belgeye ait KAPATMA DOSYASI’NIN hazırlanması, TEV hesaplaması, kurum başvurusu ve işlemlerin takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlar.

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

 

Kapatma Başvurusu Süresi

Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Belge sahibi firmanın 3 (üç) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır.

 

Miktar

Belge kapatma işleminde, ithal edilen hammaddenin üretimde kullanılarak ihracı esastır.

Bu durumun ithal hammadde gümrük giriş beyannamesi ve ihraç mamul gümrük çıkış beyannamesinde ve eklerinde açıkça tespit edilebilmesi gerekir.
Tespit edilemeyen beyannameler kapatma işleminde değerlendirmeye alınmayabilir.

 

Döviz Kullanım Oranı

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır.

(İthalat (CİF $) / İhracat (FOB $) = %80 azami)

 

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili her türlü işlem veya bilgi için

4M ile çalışmıyor olsanız dahi, bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.


4M, Bilginin sınırlı verilerek müşterinin dönüş yapmasını beklemek yerine,
Bilgilenmiş, doğru karar vermiş müşterinin, bir gün kendisine döneceğinden emindir.

 

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.