81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
İhracat Teşvikleri
Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak, sektörel ve bölgesel bağımlılıktan kurtulmak ve ülkemizin dış pazarlarda rekabet edebilmesi, sürdürülebilir kalkınma için ihracata öncelik verilmesi anlayışı ile, yapısal sorunlarından arınmış bir ihracat yapısına ve dünya ihracat liginde ilk sıralarda yer alan bir ihracat hacmine ulaşmak tüm ihracatçıların temel hedefidir.Katma değer yaratarak, İhracatları ile ülkemize döviz kazandıran firmalarımız aşağıdaki desteklerden ihtiyaca ve taleplerine uygun şekilde yararlanabileceklerdir.

İhracat Destekleri
 1. Dahilde İşleme – Hariçte İşleme ve Vergi Resim Harç Uygulaması Destekleri
 2. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuar Destekleri
 3. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
 4. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımları
 5. İstihdam Yardımı
 6. Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 7. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 8. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
 9. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
 10. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı
Desteklerden yararlanmak ve bilgi almak için 4M uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE EK SÜRE AFFI
01.01.2007 ve 30.06.2009 tarihleri arasında düzenlenen Dahilde İşleme İzin belgelerine,
küresel krizin etkilerinin devam etmesi sebebi ile azami 6 aya kadar ek süre verilmesi için
İhracat 2009/10
sayılı tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (18.09.2009 – 27353 RG.)

Süre affından yararlanmak için;
Sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesi için;
 1. Belge süresi sona ermiş belgeler için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren
  1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla,
 2. Belge süresi sona ermemiş belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren
  1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla,
Dir Otomasyon sisteminde başvuru yapılması gerekmektedir.
Kısa sürede işlemlerinizin yapılması, detaylı bilgi ve uygulamalar için 4M Teşvik Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.
İlgili Tebliği için tıklayınız.>> İHRACAT: 2009/10 (18.09.2009 tarih 27353 RG)

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.