81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Tarımsal Destekler
 • İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının % 60’ı üreticiye nakit ödenir, % 40’ı ise ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.
 • İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 75 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 75’lik artış tutarının % 60’ı üreticiye nakit ödenir, % 40’ı ise, ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.
 • İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir.
 • İhracat iadesine tabi mamullerin üretiminde hammadde olarak kullandığı ürünleri, sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde üreten ve bu durumu idrak tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliğine tevsik eden ihracatçı firmalar, artırımlı iadenin tamamından mahsup sistemi çerçevesinde faydalandırılır.
 • İhracat iadesine tabi mamullerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarı 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİNE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER

İhracat iadesine tabi olan ürünler, aşağıdaki hallerde ihracat iadesinden yararlanamaz.
 1. İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,
 2. Transit ticareti,
 3. Sınır ve kıyı ticareti,
 4. Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,
 5. Bedelsiz ihracatı,
 6. Bağlı muamele ve takası,
 7. İthal edilerek işlenen ürünlerin ihracı,
 8. Hariçte İşleme Rejimi Kararı ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde ihracatı,
 9. İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,
 10. Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,İhracat iadesinden yararlanamaz.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ

Vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi mahsup işlemlerinde, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi yapılmaz.
İHRACAT İADESİ BAŞVURU SÜRESİ
Tarım ürünlerinde ihracat desteği mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.
KİMLER YARARLANIR
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDŞ) ortakları, SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve SDŞ tarafından hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler.
 • İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler.
  İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler.
 • İhracatçı firmalar, hak edişlerinin en fazla % 65’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara giderlerinin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler.

İHRACAT İADESİNE TABİ ÜRÜN LİSTESİ

SIRA
NO
MADDE ADI
ARMONİZE
GTİP
İHRACAT
İADE
MİKTARI
MİKTAR
BARAJI
AZAMİ
ÖDEME
ORANI
1
Buket yapmaya elverişli veya süs
amacına uygun cinstençiçekler ve tomurcuklar
0603.11,12,13,14,15,19
205 $/Ton
% 40
% 10
2
Sebzeler (pişirilmemiş,buharda veya sudakaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)
07.10
(0710.10 hariç)
79 $/Ton
% 45
% 12
3
Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakatbaşka şekilde hazırlanmamış)
07.12
370 $/Ton
% 40
% 10
4
Meyveler ve sertçekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş )
08.11
78 $/Ton
% 45
% 8
5
Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri
20.01, 20.02, 20.03,
20.04, 20.05, 20.06,
20.08 (2008.11;
2008.19.11; 2008.19.13.00.11; 2008.19.19.00.14,39,49; 2008.19.91,99; 2008.19.93.00.11;
2008.19.95.00.14,39,49;
hariç)
75 $/Ton
% 100
% 8
6
Bal
0409.00
65 $/Ton
% 32
% 5
7
Reçel, jöle, marmelat,meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları
20.07 ( 2007.99.20;
2007.99.97.00.18 hariç)
63 $/Ton
% 35
% 5
8
Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları
20.09
150 $/Ton
% 15
% 12
9
Zeytinyağı
15.09;1516.20.91.00.14;
1516.20.98.00.11
40 $/Ton
% 100
% 2
10
Hazırlanmış veyakonserve edilmiş balıklar
16.04
250 $/Ton
% 100
% 5
11
Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)
02.07 (0207.13.91,99;
0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43;
0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54.91,99;
0207.55.93,95,99;
0207.60.91,99 hariç)
186 $/Ton
% 41
% 15
12
Yumurta
0407.00
15 $/1000 Adet
% 65
% 10
13
Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler
1601.00.99;
1602.31,32
250 $/Ton
% 50
%10
14
Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları
18.06
119 $/Ton
% 48
% 6
15
Bisküviler, gofretler, kekler
1905.31,32;
1905.90.45; 1905.90.60.00.14
119 $/Ton
% 18
% 8
16
Makarnalar
19.02
66 $/Ton
% 32
% 10

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.