81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 

Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler

(2012/4 sayılı Tebliğ)

 

Tanımlar       ;

Eğitim Kurumu: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile düzenlenmiş üniversiteleri veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarını ya da adı geçen kurumları işleten şirketi,

Birim: Yurtdışından Türkiye’ye kendi kurumlarında eğitim amacı ile öğrenci getirilmesi amacıyla yurt dışında açılan ofis veya irtibat ofisi,

1. PAZARA GIRIŞ DESTEĞI

Destek Oranı

Eğitim kurumlarının ve işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler;

Eğitim kurumları için; %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır.
 • Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.
 • Yıllık en fazla 600.000 ABD Doları tutarında destek alınabilir.

2. YURT DIŞI TANITIM DESTEĞI

Destek Oranı

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri;

Eğitim kurumları için; %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Yalnızca ön onay verilen tanıtım programları desteklenir.
 • Eğitim kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar.
 • Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.
 • Desteklenebilecek sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri;

Eğitim kurumları için; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alınabilir.
 • Desteklenebilecek fuar, kongre ve konferanslar Genelge ile düzenlenir.
 • Yukarıda belirtilen (34. Mad) tanıtım destek kapsamı uyarınca destek başvurusunda bulunulması halinde an aynı etkinlik için bu maddede belirtilen kapsamda destek başvurusu yapılamaz.

Arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri;

Eğitim için; %50 oranında ve eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

karşılanır.

 • Desteklenecek arama motorları Genelge ile düzenlenir.

3.YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ

Destek Oranı

Eğitim kurumlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır.

Eğitim kurumları; her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • En fazla 10 (on) birim için yararlanılabilir.
 • Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir.
 • Yurt dışında kurulmuş yerli‐yabancı ortaklığı tarafından açılan birimlerde destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir.
 • Birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gereklidir.
 • Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

 

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.