81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Marka Destekleri

YURT DIŞI MARKA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Tebliğ No: 2010/6

Hangi marka giderleri destek kapsamındadır?

Türkiye’de tescilli markanın yurt dışından tescil ettirilmesine ilişkin;

  • Marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri,
  • Markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb.
  • Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri
  • Bütün zorunlu giderleri,

desteklenmektedir.

Destek oranları nedir?

Yukarıda bahsi geçen giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Ek destek oranları nelerdir ve ne şekilde faydalanılır?

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;

%50 olan destek oranı ek 10 baz puan ile %60 olacaktır.

Şirket merkezi bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75inin altında kalan illerde bulunan şirketler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;

%50 olan destek oranı ek 10 baz puan ile %60 olacaktır.

Destek süresi ne kadardır?

Destek süresi 4 yıldır.

Destek başvuru süresi ne kadardır?

Harcamaya ilişkin ödeme belgesinin tarihi itibari ile en geç 18 ay içinde başvuru yapılmalıdır.

Yenileme giderleri destek kapsamında mıdır?

Marka yenileme giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Eksik belge ile başvurulması durumda ne yapılması gerekecektir?

Eksik teslim süresi: İlgili ihracatçı birliği veya Ekonomi Bakanlığının eksik bildirimi ile ilgili evrak çıkış tarihi itibari ile 3 ay içerisinde eksik teslimi yapılabilir.

Eksikliklerin tamamlanamaması durumunda: 3 ay içerisinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmaması durumunda destek başvurusu süresi içerisinde yapılmamış kabul edilerek red edilir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.