81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Çalışma Bakanlığı (İŞĞÜM)

İSGÜM Kontrol Belgesi ((İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü)

İSGÜM Kontrol Belgesi, İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan kimyasal maddelerin, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen “Uygunluk/İzin” belgesidir.

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden,
ilgili Bakanlıktan İthal İzninin (Kontrol Belgesi) alınmış olması gerekmektedir.Ürün gümrüğe geldikten sonra Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması, işlemler sonuçlanıncaya kadar ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesine, bu durum da ürün kalitesinin düşmesine sebep olabilmektedir.
Ayrıca, gümrükte geçen her gün için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.
İthalatlarınızı zamanında yapabilmek ve gümrüklerde problem yaşamamak için,
siparişlerinizi vermeden önce Kontrol Belgesi alımı ile ilgili
4M Proje Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Kontrol Belgesi Alınmasında 4M’in Hizmetleri Nelerdir?

  1. İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,
  2. İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,
  3. İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,
  4. Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,
  5. Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,
  6. İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,
  7. Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.

İthal etmek istediğiniz ürünlerinizin,
ilgili ülkeden çıkış işlemlerini yaptırmadan ve ürünleriniz gümrüğe gelmeden,
ürünlerin ithalat uygulamaları
ile ilgili türlü işlem veya bilgi için
4M Proje uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.